Het Vrouwenhart in de Spotlights

4 oktober 2023

Deventer Schouwburg

Het Vrouwenhart in de Spotlights - Een podium voor de vrouwencardiologie

Hart en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen. En hoewel er steeds meer kennis is over de vrouwspecifieke risicofactoren en symptomen, er kan nog veel verbeterd worden om de sekse en genderkloof te verkleinen.

Naast onderzoek is het vergroten van kennis over preventie, diagnose en behandeling daarom essentieel.
Tijdens dit congres, komen in de lezingen van onze sprekers, als deze factoren samen. Een informatieve dag met de focus op progressie en het vergroten van deze kennis.

U vervult als huisarts, praktijkondersteuner, verpleegkundige of verpleegkundig specialist een belangrijke rol, want veelal bent u de eerste in de schakel wanneer vrouwen zich melden met hart- of vaatklachten. Time is muscle, letterlijk! Een vroege diagnose en het preventief voorkomen van hart- en vaatziekten redt levens.

Daarom verdient het Vrouwenhart een podium!

PROGRAMMA:
09.00 uur | Ontvangst en registratie met koffie of thee.

09.30 uur | Opening & muzikale verrassing. Mirjam Kaijer, journalist en auteur van het boek “Ik ben geen man”.

09.45 uur | Hester den Ruijter, hoogleraar hart- en vaatziekten bij vrouwen, UMC Utrecht - ‘Sekse-verschillen in hart- en vaatziekten’.

10.30 uur | Peter Damman, interventie cardioloog, Radboudumc - ‘Invasieve coronaire functietest bij coronaire vaatdysfunctie’.

11.15 uur | Koffiepauze

11.45 uur | Jobst Winter, cardioloog en Anilka Zwartjes, verpleegkundig specialist, Stichting Cardiologie Amsterdam - ‘Het vrouwenhart, meer dan coronair lijden’.

12.30 uur | Lunch

13.30 uur | Peter Kievit, cardioloog en medisch directeur Hartkliniek - 'Zwangerschap gerelateerde klachten'.

14.15 uur | Annemiek Spliethof-de Ruiter en Erica Wolters, verpleegkundig specialisten, Deventer Ziekenhuis - 'CVRM: we doen het samen’ (project: de verpleegkundig specialist in de wijk) Samenwerkingsproject DZ en de HCDO.

15.00 uur | Theepauze

15.30 uur | Marieke Ludwig, cardioloog en oprichter Ludwig Kliniek - praktijkcasussen en vraag en antwoord panel met Anki Haaijer en Maxine Bosman,
Ankie Witteveen-Haaijer, ervaringsdeskundige en praktijkondersteuner - story telling en vraag & antwoord panel,
Maxine Bosman, ervaringsdeskundige en oprichter Hart in Shape - story telling en vraag & antwoord panel

16.30 uur | Afsluiting

Deelnemersregistratie: Huisarts € 300.
Verpleegkundige, verpleegkundig specialist, praktijkondersteuner € 250.

Accreditatie is gehonoreerd door ABC1, VSR, V&VN, NVHVV en NVvPO voor 5 punten.

Inschrijven voor Het Vrouwenhart in de Spotlights op 4 oktober 2023

Persoonlijke Gegevens:

Factuurgegevens: (Indien afwijkend van bovengenoemd adres)


Restitutiebeleid:
Geen restitutie bij afmelden van het evenement binnen vijf dagen voor aanvang
25% restitutie bij afmelden van het evenement binnen vijf tot 14 dagen voor aanvang
50% restitutie bij afmelden van het evenement meer dan 14 dagen voor aanvang