Symposium Huisarts – Eigenaar van de toekomst i.s.m. DAI huisartsen

12 mei 2020

ABN AMRO Den Haag

Dit symposium wordt georganiseerd in samenwerking met DAI huisartsen platform en mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO.
‘Huisarts – Eigenaar van de toekomst!’ 12 Mei 2020 (18:00-21:30) Vanaf 17:00 uur (inloop incl. catering). Start programma: 18:00 uur, einde: 21:45 uur.

Kosten: € 150 | DAI-leden en waarnemers verbonden aan “Huisarts van de toekomst “ € 110. Aanbod geldt tot en met 10 april.
Doelgroep: Huisartsen | Maximum aantal deelnemers: 50

Het symposium ‘Huisarts – Eigenaar van de toekomst!’ is een symposium vóór en dóór huisartsen. Geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) met 3-pe-punten.

We zijn te gast bij ABN AMRO. Locatie: Koningskade 30, Den Haag

Samen kunnen we de acute knelpunten in de zorg oplossen en er voor zorgen dat ook de ‘Huisarts van de Toekomst’ het werk op een aangename en professionele manier kan uitvoeren. Of je nu praktijkhoudend huisarts, huisarts in dienstverband of waarnemer bent, de toekomst van ons vak gaat ons allen aan.
Mede door vergrijzing wordt de vraag naar zorg steeds groter. De patiënt, die ook consument is, vindt het in toenemende mate vanzelfsprekend om van moderne digitale communicatiemiddelen gebruik te maken en verlangt steeds meer. De huisartsenzorg moet, voor en met de patiënt, voldoende tijd hebben om goede zorg te kunnen verlenen en de poortwachtersrol te vervullen. Door de veranderende maatschappij en zorgbehoeften groeit de vraag naar innovatieve oplossingen en transformeert de focus van diagnose, ziekte en zorg naar gezondheid, gedrag en preventie.

Opening symposium: trends en ontwikkelingen in de huisartsenzorg door drs. Winston Texel, sectorspecialist bij ABN AMRO.

Onderwerpen en sprekers
Programmering door Rubik Nazarian
Dagvoorzitter: Rob Dijkstra
Data-gedreven zorg, Max Caffa
Digitale zorg, Isar Wulffaert
Samen beslissen en netwerkzorg, Michiel Hageman en Tijs Rietjens
Het nieuwe waarnemerschap, Kasper Maltha
Klaar voor 1 juli 2020? OPEN Eerstelijn, Mariëtte Willems en Laura Steenbrink

Tijdens deze bijeenkomst passeren een reeks actuele thema’s de revue.

Hoe kunnen we de waarnemer betrekken en integreren in het huidige praktijk houderschap of moet de manier van praktijkvoering eerst veranderen?
Samen Beslissen. Het klinkt zo simpel. Maar de praktijk is vaak weerbarstig. Hoe meer behandelingsmogelijkheden, hoe complexer. Samen beslissen in de praktijk
Waardegedreven Zorg (Value Based Healthcare) en de Juiste zorg op de Juiste plek zijn twee belangrijke trends in de Nederlandse zorg waar netwerkzorg een centrale rol speelt. ICT speelt een cruciale rol bij het faciliteren van netwerkzorg. Door de veranderende maatschappij en zorgbehoeften groeit de vraag naar innovatieve oplossingen en transformeert de focus van diagnose, ziekte en zorg naar gezondheid, gedrag en preventie.
Meer grip op zorgvraagstukken. Door middel van de juiste inzet van data krijg je als zorgorganisatie meer grip op de hedendaagse zorgproblematiek.
Online inzage is cruciaal om samen beslissen te ondersteunen. Steeds meer mensen hebben behoefte aan inzicht in de eigen medische gegevens. Bovendien is het vanaf 1 juli 2020 wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage in hun eigen gegevens te bieden.

INSCHRIJVEN VIA WWW.ANVH.NL