Hands-on training Debridement

28 juni 2022

Radboudumc Nijmegen

Debridement is een procedure voor het behandelen van een wond. Het omvat een grondige reiniging van de wond en het verwijderen van alle hyperkeratotische (verdikte huid of callus), geïnfecteerd en niet-levensvatbaar weefsel, vreemd vuil en restmateriaal van verband. Debridement kan ofwel chirurgisch ofwel via alternatieve methoden worden uitgevoerd.

Debridement is een essentiële stap in de behandeling van compliceerde wonden en bevordert de genezing.

De scholing is bestemd voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en anderen die in hun dagelijkse werk te maken hebben met wonden waarvoor debridement nodig kan zijn. In deze scholing leer je de verschillende indicaties en contra-indicaties toe te passen van een debridement. Je leert theorie te vertalen naar en toe te passen in de praktijk d.m.v. het oefenen op menselijke kadavers.

PROGRAMMA
08.30 uur Ontvangst en registratie

Docent: Henri Post, verpleegkundig specialist
09.00 uur
* Normale wondheling (fasen).
* Wondbedpreparatie met verdieping op niet vitaal weefsel en verstoring in de bacteriële balans.
10.30 uur Pauze
10.45 uur
* Soorten debridement en bijbehorende behandelingen.
* Contra-indicaties van debridement en consequenties van niet-debrideren.
* Casuïstiek, bespreken van debridement in verschillende wonden.
11.20 uur Theoretische toets

11.30 uur Rondleiding Anatomie/Pathologie museum
12.30 uur Lunch

Docent: Sharon Cuperus, verpleegkundig specialist
13.15uur
* Verschillende instrumenten.
* Structuren huid, subcutis, vetweefsel/fascie/pezen/spieren en gewrichtskapsel.
* Toepassen pijnmedicatie en andere pijnbestrijding methoden.
14.00 uur Pauze
14.15 uur Oefenen debridement
15.45 uur Toetsen doornemen en evaluatie
16.30 uur Einde

INFORMATIE
Datum: Dinsdag 28 juni 2022
Locatie: Radboudumc, Nijmegen
Maximaal aantal deelnemers: 32
Kosten: 395 euro
ABC1 en VSR geaccrediteerd met 5 punten.

Inschrijven voor Hands-on training Debridement op 28 juni 2022

Persoonlijke Gegevens:

Factuurgegevens: (Indien afwijkend van bovengenoemd adres)


Restitutiebeleid:
Geen restitutie bij afmelden van het evenement binnen vijf dagen voor aanvang
50% restitutie bij afmelden van het evenement binnen vijf tot 14 dagen voor aanvang
25% restitutie bij afmelden van het evenement meer dan 14 dagen voor aanvang